Oefening

Om niet te verzanden in louter theoretische beschouwingen kunnen we een oefening presenteren die het idee van een monetaire reset tot leven brengt, op deze manier wordt de draagkracht transparanter. De wijze hoe we hierover denken speelt een cruciale rol, wanneer we afwijken van het courante denken kan er echter wel een spanningsveld ontstaan waardoor meningsconflicten eerder logisch worden. Deze meningsconflicten kunnen we stuk voor stuk onderzoeken, al doende zal duidelijker worden dat een aantal stellingen ‘onwaar’ blijken te zijn. Met ‘onwaar’ bedoelen we dat diverse stellingen niet doordacht zijn en/of andere opties uitsluiten, tengevolge daarvan kan een beleid als onwaar, beperkt of kortzichtig gezien worden.

Vereenvoudigd model

Voor deze oefening gebruiken we een vereenvoudigd model van de werkelijkheid, dit laat toe om diverse dynamieken transparant te maken. Belangrijk om weten is dat we onze economie in modules kunnen zien, het toevoegen of weglaten van een module (cfr denksysteem) kan tot een heel andere uitkomst leiden. In de eerste plaats is het dus experimenteren om zodoende tot sociale alternatieven te komen die een andere kijk op een gegeven situatie toelaten of induceren. In sommige gevallen zullen we afwijken van de realiteit zoals we die vandaag kennen, het is net hierdoor dat de kracht van verandering beter tot z’n recht zal komen. Herinner hier de gekende uitspraak van Einstein: de mensheid krijgt haar problemen niet opgelost met hetzelfde denken dat ze veroorzaakt.

Omwenteling

Het gebruik van een eilandmodel is een gekende methodiek bij het oplossen van problemen, hierbij gaat het vooral over de kwaliteit van een methode. De kwantiteit aan transacties komt hiermee op de tweede plaats maar kan wel tot extra chaos leiden naargelang de gebruikte methode, om deze reden is het ook raadzaam om onze problemen aan de bron aan te pakken. Deze handelswijze sluit aan bij wat moderne systeemtheoretici daarover stellen, een minieme maar structurele wijziging aan een systeem kan het volledige systeem ‘opblazen’ waardoor het niet meer kan terugkeren naar z’n oude toestand. Op deze wijze wordt een paradigmaverschuiving geïnduceerd, een proces waarbij oude overtuigingen overboord gekieperd worden en plaats maken voor een aangepaste modus operandi (denken en handelen).

Model

Voor ons model volstaat een boekhoudkundige consolidatie met een aantal spelers, hierin een aantal basisrekeningen zoals eigen aan de gangbare manier van werken. Het model kan zowel in de diepte als breedte uitgebreid worden, met breedte bedoelen we het aantal spelers, met diepte het aantal rekeningen. Hoe meer rekeningen hoe complexer ons model zal worden, het risico op chaos en crises wordt groter naarmate het aantal modules die we toevoegen. We bundelen verbeeldingskracht en kennis, we vertrekken van een situatie op een gegeven moment (x+0) in de tijd. Deze consolidatie kan er dan als volgt uitzien, het staat iedereen vrij om voor een ander model te kiezen:

Vrijheid

We herinneren de neutraliteit van geld, dit wil zeggen dat er a priori geen oorzakelijk verband bestaan tussen de geld – en goederenstromen. In concreto betekent dit dat alle waarden subjectief zijn, we zijn dan ook vrij om ze aan te passen naargelang we daarvoor kiezen. Elke actie zal in praktijk tot een bepaalde reactie leiden, deze komt op de tweede plaats maar zegt niet dat de actie – hoe absurd ook – technisch niet denkbaar is. Of het wenselijk is om een bepaalde actie door te voeren, is een kwestie van besluitvorming die idealiter het algemeen belang dient. Hoe meer opties we kunnen bedenken, hoe meer mogelijkheden waardoor mogelijks een luxeprobleem ontstaat. Consensus zal dan noodzakelijk blijken om de meest optimale optie in gebruik te nemen, een en ander vinden we terug in de besluitvormingstheorie van Herbert Simon:

  1. de mens kan onmogelijk alle alternatieven voor een beslissing kennen
  2. de alternatieven die hij kent, kan hij niet alle simultaan vergelijken
  3. als gevolg van de eerste twee axioma’s zal men niet het optimale alternatief kiezen
  4. de mens beschikt over een set routineacties
  5. deze routineacties bestaan alle los van elkaar
  6. elk probleem wordt simultaan met het bestaande doel en middelen beschouwd
  7. als gevolg van 4 en 5 zal 2 pas in werking treden als routineacties niet meer volstaan

Voorbeeld

Het staat iedereen vrij om verschillende opties te bedenken, finaal is het een kwestie van beleid voor welke optie – dit in lijn met een vooropgestelde doelstelling – gekozen wordt. Dit voorbeeld is slechts indicatief en we maken gebruik van alle middelen die tot onzer beschikking staan. We maken alvast een verschil tussen de technische denkbaarheid en de praktische haalbaarheid, net zoals een idee bij oorsprong niet de finale versie hoeft te zijn. Een dergelijke oefening kan starten met een aantal postulaten, vragen en/of een opdracht, indien (1) technisch denkbaar dan kunnen we (2) naar de sociale impact/praktische haalbaarheid gaan kijken. Toegepast op ons model, kunnen we – mits toepassing van deflatie – alle schulden herleiden tot nihil zonder verlies een koopkracht of kapitaal?

Bewustwording

Bewust laten we dit wiskundige bewijs zoals het is, de gevolgde denkpiste kan – mits behulp van summiere boekhoudkennis – makkelijk uit het beeld afgeleid worden. Interessanter wordt de interpretatie die zeer persoonsgebonden kan zijn, volstaat deze oefening om ons wakker te maken voor het idee van een monetaire reset? De reacties zullen divers zijn om niet onverklaarbare redenen, welke argumenten pro- en contra kunnen we noteren en bevestigen als wetenschappelijk gegrond? Deze oefening laat alvast zien dat een niet courante manier van denken tot heel andere uitkomsten kan leiden, de wereld is nu – zij het louter in gedachten en theoretisch – verlost van een haast onoplosbaar schuldenprobleem dat ons allen ketent. Merk hierbij op, deze oefening staat niet op zichzelf, in het verlengde kunnen tal van afgeleiden bedacht worden. Het besluit is alvast helder, het is technisch mogelijk om alle schulden te herleiden tot nihil zonder verlies aan koopkracht of kapitaal. (lees meer)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s