Monetaire Reset

Het confederalisme gaat uit van een integrale en derhalve holistische kijk op de wereld, elk deel behoort tot het geheel waarbinnen accenten kunnen gelegd worden. Het confederalisme streeft daarom het redelijke evenwicht na, een evenwicht dat vandaag volledig uit balans is. Een monetaire reset is HET middel om dit evenwicht te realiseren of te herstellen wanneer dat nodig moest blijken. Een monetaire reset is een tijdloze optie, ze kan immers ten allen tijde gebruikt worden en daarom niet onderhevig aan onwrikbare natuurwetten. Een monetaire reset (her)waardeert de neutraliteit van geld als economisch grondbeginsel, dit wil zeggen dat de geld- en goederenstromen volledig onafhankelijk van elkaar gezien kunnen worden, aansluitend met het idee ‘geld uit het niets’.

Referentiekader

Voor een beter begrip schetsen we een referentiekader dat bestaat uit een aantal premissen die diepgaander reflectie toelaten, misschien zelfs genoodzaken gezien de breuk met het alledaagse denken. Vooreerst, een monetaire reset is geen nieuw gegeven dan wel is het ‘mainstream’ een weinig besproken optie, net om deze reden biedt het ons een sociaal innovatief om het economische herstel te versnellen. Om ons in de juiste denksfeer te brengen onderstaande postulaten ter dialoog en nader onderzoek:

 • Een monetaire reset kan best gekaderd worden binnen een volledig electronisch monetair systeem, dit faciliteert een beter begrip en sluit aan bij de technische revolutie van afgelopen decennia. In gedachte stellen we ons daarom een wereld voor waar iedereen betaalt met een bankkaart.
 • Een monetaire reset laat toe om alle balanswaarden te wijzigen naar keuze, om deze reden een louter boekhoudkundige oefening. Het waarderen van deze waarden staat a priori los van de subjectieve beoordeling van de herwaardering.
 • Een monetaire reset biedt alle flexbiliteit en vrijheid om het economische speelveld te herschikken volgens een gekozen strategie of doelstelling. Een monetaire reset is daarom niet onderhevig aan onwrikbare natuurwetten dan wel louter gebaseerd op menselijke keuzes en consensus.
 • Een monetaire reset is niet hetzelfde als een monetaire hervorming maar kan er wel aanleiding toe geven, principieel kunnen alle gangbare systemen blijven bestaan onafhankelijk van de reset. Een monetaire reset kan daarom gezien worden als een eenmalige – doch herhaalbare – ingreep om de sociale cohesie te bevorderen of bewaren.
 • Een monetaire reset laat toe om alle schulden te herleiden tot nihil zonder verlies aan koopkracht of kapitaal. Technisch gezien kunnen schuldenaar en schuldeiser volledig afzonderlijk benaderd worden, een monetaire reset zegt a priori niets over rechtvaardigheid, dit is een kwestie van (persoonlijke) perceptie en/of van nader te bepalen criteria.
 • Een monetaire reset laat toe om de koopkrachtpariteit in versneld tempo te regulariseren op mondiaal niveau, dit kan slechts als daar ook de nodige solidariteit voor gevonden wordt.
 • Een monetaire reset zegt a priori niets over het te hanteren economisch of politieke systeem, om deze reden als neutraal te beschouwen. Een monetaire reset werkt als een katalysator, het faciliteert een proces maar is er zelf niet aan gebonden. Een monetaire reset is een optie die wel/niet gevalideerd wordt binnen het maatschappelijke besluitvormingsproces.
 • Een monetaire reset is neutraal in die zin dat het zich niet laat vangen door dubieuze economische stellingen, het laat daarentegen wel toe om dogmatische stellingen als dusdanig te (h)erkennen of ontbloten. Ondanks neutraal kan een monetaire reset de emotie beroeren, het gevaar op voorbarige conclusies is dan ook een bijzonder aandachtspunt.
 • Een monetaire reset herbergt de potentie om een waarachtige paradigmabreuk te realiseren, ook dit is een kwestie van maatschappelijke ontvankelijkheid en daarom geen garantie. Een monetaire reset kan onderbouwd worden door tal van wetenschappelijk studiewerk.
 • Een monetaire reset herbergt toepassingen die in eerste instantie als naïef gepercipieerd kunnen worden, dit wordt geheel anders wanneer deze informatie degelijk geïntegreerd wordt. Te oppervlakkige waardeoordelen of rationaliseringen zonder meer kunnen daarom nefast werken, deze werken als onbewuste belemmeringen die het geambieerde doorbraaktraject ondermijnen.
 • Een monetaire reset gaat uit van een rechtvaardig monetair beleid en laat toe om veelvuldig te experimenteren op een economisch verantwoorde manier. Elk genomen actie kan aanleiding geven tot verschillende reacties naargelang de belanghebbenden, het doel is een samenleving waarin duurzame menselijke vooruitgang gekoesterd wordt. Een monetaire reset is daarom als vreedzaam te beschouwen, het is – al is dat soms onvermijdelijk – geen middel om schuldigen aan te duiden.
 • Een monetaire reset maakt ons bewust van de technische mogelijkheden die tot onzer beschikking staan, om deze reden grensverleggend en visieverruimend. Een monetaire reset gaat uit van een mondiale visie waarmee ook lokaal problemen kunnen verholpen worden. Ondanks deze zuiver technische materie wil vooral het maatschappelijke welzijn hiermee gediend worden, een kwestie van normen, waarden en ethiek.

Elaboration Likelihood Model (ELM)

Een monetaire reset is dus niet zomaar wat, het technische luik geeft inzicht in de verschillende opties maar wil niet zeggen dat het als vanzelfsprekend aangenomen wordt. Op dit punt komen we in aanraking met de menselijke psyche en ons oordelend vermogen. Dit oordeel – zo de ervaring leert – staat maar al te vaak in de weg om de intrinsieke waarde en sociale impact correct in te schatten. Hierbij worden we geconfronteerd met tal van (psychische) fenomenen, niet in het minst een aantal platitudes die ons denken beperken. Met een monetaire reset gaan we naar de bron van onze problemen, een proces dat in theorie makkelijk lijkt maar dat – verbazingwekkend en bijtijds pijnlijk – geenszins is. Het Eleboration Likelihood Model (ELM) leent zich perfect om hier meer inzicht in te verwerven, dit zowel individueel als collectief. Gezien de variëteit aan mogelijkheden kunnen we slechts een generaliserende mindmap aanbieden, het is de praktijk die leert.

Res Non Verba

In praktijk ontbreekt het niet aan verklarende schema’s, noch aan prachtige studiewerken waarop we kunnen beroepen om ons betoog te onderbouwen. De kracht van verandering zit echter niet in de woorden maar in de daden, dit vergt in de eerste plaats een kritische massa die bereid is een en ander te cultiveren. Niet in het minst zijn politici en media belangrijke spelers in dit proces, het niet kennen of niet voldoende begrijpen van opties kan echter ook leiden tot averechtse effecten die het algemeen belang niet dienen. (lees meer)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s