Contact

ubuntu-01

Met deze website kunnen we slechts uitnodigen tot samenwerking, het idee van een monetaire reset vergt logischerwijs nog heel wat dialoog en diplomatie om tot realisatie te komen. Het idee is een eerste stap in de goede richting, dit alles omzetten in praktische plannen is een volgende stap. Gelukkig kunnen we beroepen op de expertise van velen, zij hebben deze plannen reeds in veel meer detail uitgewerkt maar ook dat blijft vooralsnog ver onder de collectieve radar. Bespreekbaarheid en de bereidheid tot co-creatieve samenwerking blijven dan ook primaire voorwaarden om enig succes te kunnen boeken, niet het ontbreken aan toepasbare remedies. Contacteer ons om te evalueren hoe we elkaar van dienst kunnen zijn, van harte.

Advertenties