Introductie

Op deze website reflecteren we over het confederalisme, een staatsvorm die innovatie en co-creatie niet schuwt en veel verder reikt dan wat ‘mainstream’ gedacht wordt. Vertrekkend vanuit een Belgisch perspectief wordt het confederalisme binnen een mondiale context geplaatst wat ons leidt tot een zogeheten ‘overkoepelende waarheid‘, een nieuw wereldbeeld met aangepaste modus operandi. In België wordt het confederalisme gepromoot door de politieke partij NVA, het succes wordt vooral bepaald door de bereidheid tot grensverleggende samenwerking. Veranderingsprocessen van deze aard worden echter niet altijd op applaus ontvangen, dit is eigen aan de dynamiek van paradigmaverschuivingen. We starten met een exploot dat het confederalisme in korte bewoordingen samenvat, vrij te vinden op internet en beperkt tot België.

Belgisch perspectief

Willen we iets structureel veranderen, dan moeten we de structuren veranderen. Confederalisme is de structurele verandering die dit land nodig heeft. Confederalisme heeft als uitgangspunt dat Vlaanderen en Wallonië eigenaar zijn van alle bevoegdheden. Ze oefenen die zelf uit maar kunnen ook samen beslissen om sommige bevoegdheden samen te beheren op het confederale niveau, in hun beider belang. Zo wordt de logica volledig omgedraaid. In plaats van bevoegdheden over te dragen van het federale niveau naar Vlaanderen en Wallonië, kunnen bevoegdheden worden overgedragen naar het confederale niveau. Gedwongen samenwerking wordt vervangen door vrijwillige samenwerking. Moeten wordt willen. Afbreken van bovenaf wordt opbouwen van onderuit. Confederalisme is dus samen beslissen wat we samen willen doen. (bron)

Mondiaal perspectief

Het confederalisme kan veel ruimer gezien worden dan het Belgische initiatief, op deze manier vinden we aansluiting met tal van nobele plannen waarin een sociaal duurzame economie centraal staat. Dit is onvergelijkbaar anders dan wat we nu nog als ‘mainstream’ benoemen, hiermee zeggend dat het confederalisme een paradigmaverschuiving genoodzaakt om enig succes te kennen. In de eerste plaats vergt dit de bereidheid tot het overdenken van hedendaagse systemen en de wijze hoe we denken en handelen als gevolg van deze systeemconfiguratie. Het grote voordeel is dat we kunnen terugvallen op de vele benchmarks die hier deskundig over rapporteren, vooral het visionaire kenmerk valt hierbij op.

Omwenteling

Niet limitatief vinden we inspiratie in het werk van Ervin Laszlo, op deze manier kunnen we het confederalisme plaatsen binnen een ‘evolutionair imperatief’ waarvan moderne systeemtheoretici gewag maken. In zijn werk ‘Het Chaospunt‘ treffen we informatie omtrent deze processen, deze zijn echter niet altijd gekend bij het grote publiek waardoor de reacties daarop zeer uiteenlopend kunnen zijn. Het chaospunt is het kardinale punt waarop een systeem kan omslaan in deze of gene richting, een omwenteling die kan geïnduceerd worden door attractors of vlindereffecten. Het confederalisme staat daarom voor een bijzondere uitdaging, enerzijds kan het huidige systeem volledig in elkaar storten, anderzijds kan gekozen worden voor een doorbraaktraject dewelke een ‘ethische upgrade’ impliceert.

Mindmap

Het gebruik van mindmaps kan helpen om deze processen in kaart te brengen, ze geven richting aan de verschillende wegen die kunnen bewandeld worden. Garantie op succes kan echter niet geboden worden, dit is sterk afhankelijk van de maatschappelijke ontvankelijkheid. Het invoegen van nieuwe elementen mag dan wel noodzakelijk zijn, het betekent niet dat innovaties zonder meer aanvaard zullen worden. Innovatie en transformatie vergt heel wat energie en is vaak een proces van creatieve destructie, een proces dat steevast op verzet stoot. Deze dynamiek brengt ons in een uiterst hachelijke – bijna absurde – situatie, het is alsof er twee werelden tegelijk bestaan waartussen communicatie amper mogelijk is. Het confederalisme ambieert een nieuwe realiteit of wereldbeeld, leidend tot een breuk met de wijze hoe ‘mainstream’ nog gedacht wordt. Mindmaps komen in alle maten en gewichten, als voorbeeld een oriënterende generalisatie:

Panarchisme

In onze verbeelding kunnen we ons nu twee (of meer) werelden voorstellen waartussen ieder een keuze kan/mag maken, dit sluit aan bij het nobele gedachtegoed van het panarchisme. Panarchisme is een politieke filosofie die ervan uitgaat dat ieder individu mag bepalen tot welke overheid hij of zij thuishoort. Hierbij hoeft men niet van locatie te wisselen. Het concept was bedacht door Paul Émile de Puydt, een Belgische politieke econoom. Het idee is dat mensen zelf overheden maken, waarop andere mensen zich kunnen ‘abonneren’. De verschillende overheden zouden enkel macht hebben over hun eigen volgelingen. Wanneer men niet tevreden is kan men overstappen op een andere overheid. Zo ontstaat er concurrentie tussen deze ‘politieke kerken’, en voelen deze zich genoodzaakt zo efficiënt mogelijk te werken.

Kritische massa

Zoals altijd is een kritische massa belangrijk bij veranderingsprocessen, verschillende modellen komen in aanmerking als leidraad om dit proces op te volgen. Zo kennen we het Elaboration Likelihood Model (ELM) met z’n directe- en indirecte triggers. In ons geval wordt de moeilijkheidsgraad verhoogd door de paradigmabreuk met het alledaagse denken, het vormen van deelstaten binnen een groter geheel kan slechts lukken als ook het monetaire beleid structureel aangepakt wordt. In het andere geval wordt onze oefening als hordenlopen in spreidstand, het doel mag dan wel duidelijk zijn maar de weg daar naartoe uiterst pijnlijk en weinig efficiënt. Het ideale scenario bestaat eruit dat mondiale samenwerking gevonden wordt om ook lokale problemen op te lossen, finaal een kwestie van normen, waarden en ethiek. (lees meer)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s